Lidgeld

Het lidgeld voor het seizoen 2018-2019 bedraagt:

U5 € 60
U6-U7 € 100
U8-U13 € 120
U15-U21 € 130

Gezinnen met 2 of meer spelende leden die onder hetzelfde dak wonen, betalen voor de tweede (en volgende) speler 75% van de prijs.

De lidgelden dienen uiterlijk op 1 september 2018 te worden voldaan. Zoniet betaalt men inkom bij elke wedstrijd en kan men niet meer deelnamen aan competitiewedstrijden. Degene die op 1 oktober 2018 niet betaald hebben, worden van de ledenlijst geschrapt.

De betaling kan via overschrijving op rekeningnummer Fortis BE50 0013 1994 8718 van K. Retie SK, p/a Pijlstraat 19 te 2470 Retie met vermelding van de geboortedatum en de naam van het spelend lid.

Een deel van het lidgeld kan terugbetaald worden door het ziekenfonds. Kies hieronder het formulier van je ziekenfonds. Je hoeft zelf enkel het gedeelte van de speler, bedrag en betalingsdatum van het het lidgeld in te vullen, een kleefbriefje te plakken en te bezorgen aan je mutualiteit.

Je kan maximum één keer per jaar een tegemoetkoming voor aansluiting bij een sportclub aanvragen bij het ziekenfonds.