Football+ Foundation

De Football+ Foundation is de sociale pijler van en voor het Belgisch voetbal (KBVB, Pro League, NVL en VFV).

De Football+ Foundation:

  • is het sociaal loket van het Belgisch voetbal. Aanvragen worden geregistreerd, opgevolgd en uitgevoerd.
  • is het steunpunt inzake community binnen het Belgisch voetbal en verleent advies aan voetbalclubs en andere stakeholders in de samenleving. Hiervoor wordt beroep gedaan op de opgedane kennis en expertise van binnen- en buitenland.
  • doet aan projectontwikkeling en biedt zo projectoproepen en kant- en klare projecten aan.
  • communiceert over de sociale activiteiten van voetbalorganisaties.
  • mobiliseert voetbalclubs om hun sociaal-maatschappelijke voorbeeldfunctie op te nemen.

Het voetbal neemt een belangrijke plaats in de samenleving. Ze brengt veel mensen samen op en rond het voetbalveld. Ze doet iets mét veel mensen. Ze wil ook iets doen vóór veel mensen. Met haar aantrekkingskracht een plus bieden. Scoren naast het veld. Dat is de ambitie van de Football+ Foundation. En ... ze wil dit doet met u!

Want:

  • een + staat voor positief. Aantrekkelijk spel, op en naast het veld;
  • een + staat voor meer. Meer meerwaarde, sportief en sociaal;
  • een + staat voor samen. Samen maken we het verschil.